قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل هفتم: تامین دلیل و اظهارنامه » مبحث دوم: اظهارنامه

اظهارنامه تسلیم وجه یا مال یا سند

در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهار کننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

تفسیر ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی

+ در ماده ۱۵۷ تصریح نگردیده که مال این سند یا وجه باید به مرجع ابلاغ تحویل گردد یا این که در نزد اظهارکننده باقی می‌ماند و مرجع ابلاغ فقط نظارت و حفاظت آن را عهده‌دار می‌گردد. در این مورد نیز باید گفت از لوازم حفاظت آن است که مال در ید حافظ باشد. بنابراین چون حفاظت به مرجع ابلاغ محول شده مال یا سند یا وجه باید به او تحویل گردد.[1]


 

ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی:

سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

تبصره- دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

منابع

1. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج2، ص171، انتشارات فکرسازان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا