قانون مجازات اسلامی

ماده 157 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی » کتاب اول: کلیات » بخش چهارم: شرایط و موانع مسئولیت کیفری » فصل دوم: موانع مسئولیت کیفری

مقاومت در برابر مامورین

مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

ماده 158 قانون مجازات اسلامی ماده 156 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 157 قانون مجازات اسلامی

+ اصل بر این است که قوای انتظامی و دیگر ظابطان دادگستری مشغول انجام وظیفه هستند بنابراین دفاع در مقابل آن‌ها مشروع نیست مگر خلاف آن اثبات گردد.[1]


+ براساس این ماده دفاع در مقابل قوای انتظامی و دیگر ظابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند زمانی جایز است که:

اولا؛ قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و

ثانیا؛ حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد.

←  بنابراین دفاع در مقابل ضرب و آزادی تن، در مواردی که قوای انتظامی از حدود وظیفه خارج شده باشند، جایز نیست.[1]


نکته : در آزادی تن و ضرب اگر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری از حدود وظیفه خود خارج شوند نمی توان دفاع مشروع داشت.

 

منابع

1. شمس ناتری، محمدابراهیم، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، ج1، م157، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا