قانون مدنی

ماده 157 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت اول: در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه » باب دوم: در حیازت مباحات‌

هرگاه دو زمین در دو طرف نهر مُحاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری مُحرَز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند ‌و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حِصِه قُرعِه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حِصِه تقسیم می‌کنند.

تفسیر ماده 157 قانون مدنی

+ قاعده قرعه: از این ماده نیز چنین استنباط می شود، که هرگاه در تشخیص حق مورد نزاع به وسیله هیچ یک از قواعد حقوقی و عقلی و عرفی نتوان راه حلی پیدا کرد، آخرین علاج برای فصل خصومت توسل به قرعه است. تمسک به قرعه باید به طور محدود و استثنایی انجام شود، ولی اگر هیچ جهت رجحانی در استفاده از حق برای صاحبان آن پیدا نشود، استفاده از این وسیله با روح قانون موافق است. (القرعه لکن امر مشکل).[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ش 77، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا