قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل هشتم: دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

اقامه دعوای مالکیت و اثر آن

کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.

تفسیر ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی

+ علت ممنوع بودن طرح دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق ارتفاق و انتفاع این است که نتیجه محق بودن یا نبودن خواهان در دعوای راجع به اصل مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع مشخص می‌شود. پس دلیل قابل قبولی برای طرح همزمان دعاوی تصرف و یا ممانعت از حق ارتفاق و یا حق انتفاع وجود ندارد. اما اگر خواهان، دعوای رفع تصرف عدوانی و یا ممانعت از حق ارتفاق و یا حق انتفاع اقامه کرده باشد، می‌تواند بعد از صدور حکم محکومیت قطعی وی در این دعاوی، راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و یا حق انتفاع اقامه دعوا نماید.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م163، انتشارات میزان.

2. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج1، ش647، انتشارات دراک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا