قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 169 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل هشتم: دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

ادعای شخص ثالث در دعاوی ثلاثه

هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذی‌نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

تفسیر ماده 169 قانون آیین دادرسی مدنی

+ طبق قاعده کلی مندرج در مواد 130 و 135 قانون آیین دادرسی مدنی، ورود ثالث و جلب ثالث در هر دعوایی امکان پذیر است. و آن قسمت از دادرسی که مربوط به شخص ثالث است مشمول مقررات مربوط به ورود ثالث است. دادرسی در این خصوص ماهوی بوده و مشمول قواعد و تشریفات ویژه رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی نمی شود.[1][2]


 

نکات ⇐ ادعای شخص ثالث در دعاوی ثلاثه

مثال: در دعوای ممانعت از حق، ورود شخص ثالث تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته، چه در مرحله بدوی باشد یا تجدیدنظر، مجاز است.(وکالت 94)

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج1، ش653، انتشارات دراک.

2. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، ص284، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا