قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 172 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل هشتم: دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

رسیدگی به اصالت سند در دعاوی ثلاثه

اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده موثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

تفسیر ماده 172 قانون آیین دادرسی مدنی

+ قانونگذار در دعاوی ثلاثه، حق انکار یا تردید و یا ادعای جعل تا زمانی که دادرسی جریان دارد برای طرفی که سند علیه او ابراز شده است، به رسمیت شناخته شده است و به همین جهت است که قانونگذار در ماده ۱۷۲ عبارت «جریان رسیدگی» را به کار برده است. بنابراین طرح ایرادات مربوط به سند در دعاوی ثلاثه مقید به مهلت جلسه اول دادرسی نمی‌باشد.[1]


 

نکات ⇐ رسیدگی به اصالت سند در دعاوی ثلاثه

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 1292 قانون مدنی:

در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

منابع

1. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج2، ص209، انتشارات فکرسازان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا