قانون مجازات اسلامی

ماده 182 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی » کتاب اول: کلیات » بخش پنجم: ادله اثبات در امور کیفری » فصل سوم: شهادت

لزوم وحدت موضوع در تعدد شهود

در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد.

هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.

« ماده 183 قانون مجازات اسلامی ماده 181 قانون مجازات اسلامی »

تفسیر ماده 182 قانون مجازات اسلامی

+ گذشته از شرایطی که شهادت هر گواه باید داشته باشد، جمع گواهان نیز باید هدف مشترکی را دنبال کنند و مفاد گفته آنان متحد باشد. در واقع، همین اتحاد و شنیدن واقع از چند تن باعث تضمین راستی و درستی گفتار آنان و ایجاد اعتقاد در وجدان دادرس یا ظن نوعی در دید قانونگذار می‌شود، وگرنه، از چند پراکنده گویی جز اغتشاش در ذهن ثمری به بار نمی‌آید. پس، اگر گواهان مطالب نامربوط و گوناگونی بگویند که نتوان قدر متیقنی از آن اسختراج کرد، یا هر یک گفته‌های دیگران را نفی کند، حاصلی از آن به دست نمی‌آید.

به ویژه، در جایی که تعدد گواه برای اثبات ضروری است، تنها اتحاد شاهدان می‌تواند شرط را محقق سازد و دادگاه نمی‌تواند گفته شاهدی را مقدم بر نقیص آن قرار دهد.

به عنوان مثال، اگر در دعوای طلاق، یکی از شاهدان گواهی دهد که صیغه طلاق را شنیده و دیگری بگوید که شوهر در آن هنگام تنها به عبادت و دعا مشغول بوده است، طبیعی است که شرایط طلاق جمع نمی‌شود. ولی در موردی که شاهدی تعداد گوسفندان تلف شده را پنج و دیگری سه راس بگوید، قدر متیقن و مشترک میان این دو شهادت معتبر است.[1]

 

ماده 1317 قانون مدنی:

شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد ‌اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج2، ش259، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا