قانون مدنی

ماده 186 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل اول: در اقسام عقود و معاملات‌

عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

تفسیر ماده 186 قانون مدنی

+ رابطه ای که در اثر عقد جایز ایجاد می شود طوری است که به هر یک از طرفین اجازه می دهد هر زمان بخواهد بدون هیچ علت قانونی آن را بر هم زند. برای فسخ نمودن عقد جایز اراده انحلال کافی است و احتیاج به موافقت طرف یا اعلام به او ندارد.[1]


+ عقودی جایز تلقی می شوند که قانون صریحاً آنها را بدین صفت شناخته باشد و اگر قانونگذار، عقدی را صریحا جایز نشناخته باشد، باید آن را، مطابق اصل لزوم، لازم دانست.[2]


+ عقد جایز را می توان به صورت شرط در ضمن عقد لازمی قرار داد و اثر عقد لازم بر او مترتب ساخت و همچنین است هرگاه یکی از طرفین و یا هر دو آنها در ضمن عقد لازمی عدم فسخ عقد جایز را شرط نمایند. در اینصورت مادام عقد اصلی که شرط ضمن آن شده است باقی باشد مشروط علیه نمی تواند عقد جایز را بر هم بزند ولی به فوت و جنون هر یک از طرفین، عقد جایز مزبور منحل می شود، همچنانکه به سفه در موردی که رشد معتبر است منحل می گردد.[3]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 207، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 32، تهران، انتشارات میزان.

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 208، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا