قانون مدنی

ماده 187 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل اول: در اقسام عقود و معاملات‌

عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.

تفسیر ماده 187 قانون مدنی

+ مانند عقد کفالت که از جانب کفیل (کسی که تعهد به احضار دیگری کرده است) لازم و نسبت به مکفول‌له (شخصی که احضار شخص ثالثی در مقابل او تعهد شده است) جایز است. [1]


+ مانند عقد رهن که از طرف راهن (رهن دهنده) لازم و از طرف مرتهن (رهن گیرنده) جایز است.

بنابراین کسی که مالی را برای اطمینان خاطر طلبکار به رهن او گذارده و وثیقه‌ی دین او قرار داده است، نمی‌تواند به میل و اراده‌ی خود، عقد رهن را برهم زند. ولی مرتهن می‌تواند از حق خود نسبت به مال مورد رهن صرف نظر کند و با فسخ عقد رهن مال مزبور را به صاحبش برگرداند. در این صورت، دین به صورت عادی و بدون وثیقه باقی خواهد ماند.[1]

 

ماده 787 قانون مدنی:

عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن ‌نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 34، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا