قانون مدنی

ماده 196 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله » مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آن‌ها

کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌ آن ثابت شود. مَعَذلِک ممکن است، در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند، تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

تفسیر ماده 196 قانون مدنی

+ معذلک: با این همه، با وجود این (عبارتِ عربی: مَعَ + ذلک)


+ منوب‌عنه: کسی که دیگری، از تو در کاری نیابت کند.


+ اشخاص ثالث: عبارتند از کسانی که طرف قرارداد و قائم مقام آنها نباشند.[1]


+ قصد انشاء معامله ممکن است مستقیماً به وسیله خود طرف معامله اظهار گردد و نیز ممکن است به وسیله شخص دیگری که سمت نمایندگی طرف معامله را دارد ابراز شود.

ظاهر این است که معامله کننده برای خود قرارداد می‌بندد، نه به نمایندگی از دیگری. به عبارت دیگر، فرض می‌شود که معامله کننده اصیل است، مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد. بنابراین آثار معامله اصولا دامنگیر کسی است که معامله می کند. مگر اینکه تصریح شود که معامله برای دیگری است، یا پس از معامله ثابت شود که معامله را به نمایندگی از دیگری انجام داده است.[2]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 305، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 92، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا