قانون مدنی

ماده 203 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله » مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آن‌ها

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

تفسیر ماده 203 قانون مدنی

+ این قاعده موافق منطق و مصلحت جامعه است، چه اگر لازم بود اکراه از طرف یکی از متعاملین واقع شود و تهدید ناشی از شخص ثالث موثر در معامله نبود، ممکن بود معامله کننده از این قاعده سوء استفاده کرده، به وسیله شخص مزدور یا فرمانبرداری، طرف دیگر را مجبور به انشاء عقد نماید.[1]


+ علم و جهل طرف معامله به وقوع اکراه اثری در نفوذ آن در عقد ندارد زیرا، اکراه از عیوب رضا است و چهره شخصی آن غلبه دارد. پس، فشار خارجی و نامشروع از جانب هر که باشد موثر است.[2]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 123، تهران، انتشارات میزان.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 216، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا