قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل دهم: رسیدگی به دلایل » مبحث دوم: اقرار

عدم پذیرش اقرار وکیل علیه موکل

اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.

تفسیر ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی

+ اقرار تنها امری را اثبات می‌نماید که مقر به آن اِخبار داده است.

بنابراین اگر امر مزبور اصل موضوع ادعای رقیب باشد اقرار قاطع و هرگاه برخی عناصر ادعا را در برگیرد، اقرار غیر قاطع است. اقرار غیرقاطع «اقرار به مقدمات دعوا» نیز خوانده شده است.

برای مثال هرگاه شخص به استناد سندی علیه دیگری اقامه دعوا و به ادعای پرداخت مبلغی، آن را مطالبه کند و خوانده اقرار به گرفتن مبلغ مزبور نماید، اقرار قاطع است و اگر خوانده تنها اقرار به اصالت سند مستند دعوا نماید اقرار غیر قاطع است.

بنابراین اقرار قاطع و غیرقاطع، نباید با اقرار صریح و ضمنمی و یا با اقرار کلی و جزئی اشتباه شود. اقرار قاطع و غیرقاطع ممکن است در دادگاه، در خارج از دادگاه، کتبی، شفاهی، صریح، ضمنی و… باشد.[1]


 

نکات ⇐ عدم پذیرش اقرار وکیل علیه موکل

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج3، ش491، انتشارات دراک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا