قانون مدنی

ماده 206 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله » مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آن‌ها

اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

تفسیر ماده 206 قانون مدنی

+ اضطرار: چنانکه کسی بر اثر پریشانی و فقر چیزی را که از پدرش به یادگار مانده و آن را بسی گرامی می دارد بفروشد، یا شخصی که خطر غرق در دریا تهدیدش می کند تعهد پرداخت مبلغی برای کسی که حاظر به نجات دادن او شده است بنماید. این حالت اضطرار نام دارد.[1]


+ اضطرار موجب عدم نفوذ معامله نمی شود بنابراین کسی که در نتیجه اضطرار اقدام به انجام معامله نماید مکره محسوب نشده و معامله او صحیح می باشد مثلا هرگاه کسی در اثر احتیاج به پول خانه خود را به ربع قیمت بفروشد و یا از ناچاری منزلی را به چند برابر اجاره نماید، آن معاملات را نمی توان به عنوان اکراه غیر نافذ دانست.[2]


+ در اکراه، شخصی به منظور اجبار معامل و گرفتن رضای او به تهدید و ارعاب می پردازد، در حالی که، در معامله اضطراری، خود در اثر حادثه ای ناچار به معامله می شود.[3]


+ فرق بین اکراه و اضطرار: آن است که در اکراه تهدید از خارج به وسیله شخص به عمل می‌آید و در اضطرار معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می‌شود اگر چه وضعیت مزبور را متعامل ایجاد نموده باشد تا معامل را وادار به انجام آن معامله نماید.[2]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 128، تهران، انتشارات میزان.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 241، تهران، انتشارات اسلامیه.

3. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج1، ش 262، تهران، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا