قانون مدنی

ماده 21 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب اول‌: در بیان انواع اموال » فصل دوم: در اموال منقوله

انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و‌ کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در مَنقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به‌ اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

تفسیر ماده 21 قانون مدنی

+ اموالی که ذاتا منقولند: می توان گفت که مواد 21 و 22 قانون مدنی فقط مشتمل بر مثال هایی است از اموالی که ذاتا منقولند، هرچند که ممکن است پاره ای از آن ها از لحاظ اهمیتی که دارند تابع مقررات خاصی باشند.[2]


+ ماده 21 قانون مدنی ایران، اموالی را ذکر می نماید که با اینکه منقول هستند ممکن است، از نظر اهمیتی که دارند، برای توقیف و سایر مسائل مربوط به آن ها ترتیبات خاصی پیش بینی شود، همانطور که برای اموال غیرمنقول حکمی احکام خاصی پیش بینی شده است.

بنابراین، اموال مزبور تابع مقررات راجع به منقول هستند، مگر اینکه احکام خاصی درباره آن ها مقرر شده باشد.[1]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص 208، تهران، انتشارات میزان.

2. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص 209، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا