قانون مدنی

ماده 219 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل سوم: در اثر معاملات » مبحث اول: در قواعد عمومی

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌‌ُالاِتِباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اِقالِه یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

تفسیر ماده 219 قانون مدنی

+ اقاله: اقاله یا تفاسخ عبارت است از این که طرفین قرارداد با تراضی و توافق یکدیگر معامله را برهم زنند. فرض کنید کسی جنسی را از مغازه‌ای می‌خرد و به منزل می‌برد، سپس پشیمان شده، آن را پس می‌آورد و فروشنده نیز پذیرفته، پول خریدار را پس می‌دهد، با این که هیچگونه تکلیفی به برهم زدن معامله نداشته است. در اینجا می‌گویند اقاله محقق شده است. اقاله تعهد را ساقط می‌کند و اگر مالی از یکی از متعاملین به دیگری داده شده باشد، آن مال به مالک اول بر می‌گردد.[1]


+ اصل لزوم: عقودی که بر طبق قانون واقع شود یعنی دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد بین متعاملین لازم‌الاتباع است و هرگونه تعهدی که به وسیله آن عقد نموده‌اند باید آن را ایفاء نمایند. بنابراین هر قرارداد و عقدی که قانون تصریح به جایز بودن آن ننموده باشد لازم است و هیچیک از طرفین نمی‌تواند آن را بر هم زند و آثار الزامی آن را ملغی نماید مگر در موارد معینه. اصل مزبور را فقها اصالة اللزوم نامیده‌اند.[2]


+ علی الاصول حقوق و تکالیف ناشی از عقد یا فوت عاقد، منتقل به ورثه او می‌شود. عبارت قائم مقام در ماده 219 مفید این معنی است.[3]


+ قائم مقامی ممکن است عام باشد (مانند وارثان) یا خاص (مانند خریدار خانه درباره حق ارتفاق تحمیل شده بر آن).[4]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 273، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 280، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، ص 190، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، 1400.

4. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 225، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا