قانون مدنی

ماده 225 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل سوم: در اثر معاملات » مبحث اول: در قواعد عمومی

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

تفسیر ماده 225 قانون مدنی

+ ممکن است چیزی در قرارداد ذکر نشده باشد، ولی بر حسب عرف و عادت لازمه قرارداد باشد. طبق ماده 225 قانون مدنی، رعایت لوازم عرفی قرارداد نیز برای متعاملین اجباری است، هرچند که در قرارداد به آن تصریح نشده باشد؛ در این صورت می‌توان گفت که طرفین عقد بر آن توافق ضمنی کرده‌اند.

مثلا بر حسب عرف و عادت، در فروش اتومبیل، لاستیک یدکی، جک و آچار چرخ جزء مبیع است و خریدار می‌تواند آنها را مطالبه کند، اگر چه صریحا در قرارداد ذکر نشده باشد. همچنین در فروش خانه، تاسیسات لوله کشی و حق استفاده از آب و برق و کنتور آنها، طبق عرف و عادت، داخل در مبیع و متعلق به خریدار است.

مثال دیگر: اگر کسی با راننده تاکسی قرارداد کند که او را به محل معینی برساند و در ازای هر کیلومتر فلان مبلغ بگیرد، راننده حق ندارد، برخلاف عرف و عادت راه درازی را انتخاب کند، یا بدون ضرورت، دور شهر را بگردد تا مسافر را به مقصد برساند.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 220 قانون مدنی:

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.


ماده 344 قانون مدنی:

اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌ این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری‌ نشده باشد.


ماده 356 قانون مدنی:

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 178، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا