قانون مدنی

ماده 230 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل سوم: در اثر معاملات » مبحث دوم: در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

تفسیر ماده 230 قانون مدنی

+ وجه التزام: مبلغ مذکور در این ماده وجه التزام نامیده شده است. وجه التزام مبلغی است که عاقدان در حین عقد به عنوان میزان خسارت محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، پیش‌بینی کرده و بر آن توافق نموده باشند.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، ص 201، تهران، انتشارات گنج دانش.

2. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 231، تهران، انتشارات میزان.

3. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ش 283، تهران، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا