قانون مجازات اسلامی

ماده 242 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی » کتاب دوم: حدود » بخش دوم: جرایم موجب حد » فصل سوم: قوادی

تعریف و شرایط قوادی

قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

تبصره ۱- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده ۲۴۴ این قانون است.

تبصره ۲- در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

ماده 243 قانون مجازات اسلامی ماده 241 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 242 قانون مجازات اسلامی

+ فاعل عمی مذکور اگر زن باشد قواده و اگر مرد باشد قواد نامیده می‌شود.[1]


+ رفتار مجرمانه در جرم قوادی «به هم رساندن» می‌باشد که ممکن است از طریق رسانیدن مادی و یا دادن آدرس و نشانی باشد و در این معنا خصوصیتی در رفتار مرتکب وجود ندارد. بنابراین جرم قوادی از مصادیق معاونت در جرم است که مستقلا جرم انگاری شده است.[1]

 

ماده 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):

افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

‌الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره – هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم میگردد.

منابع

1. شکری، رضا، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، ص622، انتشارات مهاجر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا