قانون مدنی

ماده 243 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود » مبحث دوم: در احکام شرط

هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

تفسیر ماده 243 قانون مدنی

+ در صورتی که شرط فعل ناظر به دادن ضامن باشد و مشروط علیه از اجرای آن امتناع ورزد، دادرس باید به درخواست مشروط له بکوشد تا به هزینه او رضای اشخاص معتبر را برای ضامن شدن از مدیون تحصیل کند. ولی، اگر هیچکس حاظر به این ضمانت نشود، یا مدیون قادر به تامین مخارج آن نباشد، مشروط له می‌تواند عقد اصلی را فسخ کند (مواد 243 و 379 قانون مدنی).[1]


 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ش 316، تهران، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا