قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 245 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل دهم: رسیدگی به دلایل » مبحث چهارم: گواهی

نیابت قضایی در گواهی

در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.

تفسیر ماده 245 قانون آیین دادرسی مدنی

+ پس از استماع گواهی و تنظیم صورت مجلس و فرستادن آن به دادگاه درخواست کننده دادگاه اخیر پیش از صدور رای باید طرف‌های دعوا را از اظهارات گواهان آگاه کند.[1]

چرا که به مستفاد از مواد 236 و 237 استحضار گواه حق طرفین است تا چنانچه پیرامون آن مطالبی دارند بیان کنند. بنابراین داگاه پس از وصول صورت مجلس  دادگاه محل استقرار از گواه یا گواهان باید با دستور تعیین وقت رسیدگی طرفین را جهت ملاحظه اظهارات گواه یا گواهان دعوت کند.[2]


 

منابع

1. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، ص378، انتشارات میزان.

2. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج2، ص374، انتشارات فکرسازان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا