قانون مدنی

ماده 245 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود » مبحث دوم: در احکام شرط

اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

تفسیر ماده 245 قانون مدنی

+ اسقاط حق حاصل از شرط فعل، ممکن است به لفظ باشد چنانکه بگوید حق شرط را ساقط کردم یا از آن صرف نظر نمودم یا به فعل و عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید. چنانکه مشتری بر بایع شرط کند که خانه او را نقاشی بنماید و مشتری آن را خراب و تبدیل به باغ کند و یا آنکه مستاجر دکان لوازم التحریر فروشی، بر موجر شرط کند که دکانهای اطراف را برای جلوگیری از رقابت به لوازم التحریر فروش دیگری ندهد و پس از چند ماه مستاجر مزبور دکان خود را به حریر فروشی تبدیل نماید.[1]


+ اگر تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط ثمن به فروشنده حق فسخ بدهد، وصول قسط تاخیر شده، بدون حفظ حق فسخ یا توضیح دیگر، ممکن است اماره بر سقوط حق فسخ در آن باره تلقی شود.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 349، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 242، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا