قانون مدنی

ماده 249 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل پنجم: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است‌ یا معاملات فضولی

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.

تفسیر ماده 249 قانون مدنی

+ در معامله فضولی سکوت مالک علامت رضا تلقی نمی‌شود، چه ممکن است سکوت ناشی از ترس یا احترام باشد، نه رضای باطنی به انجام معامله و به دیگر سخن، سکوت اعم از رضاست. لذا قانونگذار لفظ یا فعلی را که دلالت بر تنفیذ معامله نماید لازم دانسته است.[1]


+ عقد مبتنی بر اعلام قصد و رضا است و اعلام رضا چیزی را در خارج می‌خواهد که دلالت بر امر باطنی نماید. علاوه بر آنکه سکوت مالک ممکن است در اثر عدم توجه او به معامله باشد و یا آنکه ناراضی است و به جهتی از جهات نمی‌تواند فضول را از انجام معامله منع نماید و یا عدم موافقت خود را اعلام دارد.[2]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 199، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 358، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا