قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل دهم: رسیدگی به دلایل » مبحث پنجم: معاینه محل و تحقیق محلی

عدم تهیه وسیله قرارهای معاینه و تحقیق محلی

عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسایل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد.

در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

تفسیر ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی

+ در فرض‌ عدم انجام تکلیف قانونی توسط خواهان و تهیه وسیله توسط خوانده، قرار ابطال دادخواست صادر نمی‌گردد. زیرا به هر حال وسیله تهیه شده است.[1]


+ در قانون تعیین جلسه دادرسی پس از اجرای قرار پیش بینی نشده و بنابراین پس از اجرای قرار، هرگاه پرونده آماده صدور رای قاطع باشد، دادگاه به آن اقدام می‌کند. این ترتیب اگرچه در سرعت دادرسی موثر است اما می‌تواند در عمل، حق طرفین را در ادای توضیح و حتی اعتراض به صورت جلسه تضییع نماید؛ به ویژه طرفی که در جلسه اجرای قرار حضور نداشته است.

بنابراین دادگاه مخصوصا در مواردی که یکی از اصحاب دعوا در جلسه اجرای قرار حضور نداشته، بهتر است فرصت و امکان توضیح و اعتراض احتمالی به صورت جلسه اجرای قرار را در اختیار طرفین قرار دهد.[2]


 

نکات ⇐ عدم تهیه وسیله قرارهای معاینه و تحقیق محلی

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج2، ص398، انتشارات فکرسازان.

2. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج3، ش571، انتشارات دراک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا