قانون مجازات اسلامی

ماده 258 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی » کتاب دوم: حدود » بخش دوم: جرایم موجب حد » فصل چهارم: قذف

قذف متعدد بزه‌دیده واحد

کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یکبار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می‌شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود به سی‌و‌یک تا هفتاد‌و‌چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

ماده 259 قانون مجازات اسلامی ماده 257 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 252 قانون مجازات اسلامی

+ قاذف: کسی که قذف می‌کند.

+ مقذوف: قذف شونده


+ در صورتی که تعداد قذف شوندگان چند نفر یا قذف چندبار صورت گیرد بصورت زیر می‌باشد:

تعداد مقذوف  تعداد حد
چند نفر جداگانه قذف شوند ←  در صورت شکایت جداگانه یا با هم: در برابر هر قذف حد مستقل
چند نفر با یک لفظ قذف شوند ←  در صورت شکایت جداگانه: در برابر هر قذف حد مستقل

در صورت شکایت با هم: یک حد

یک نفر، یک بار یا بیشتر قذف شود ←  قبل از اجرای حد باشد: یک حد

بعد از اجرای حد باشد: مجدد یک حد دیگر

اگر بعد از اجرای حد بگوید (آنچه گفته‌ام حق بود): 31 تا 74 ضربه شلاق درجه شش

 

ماده 256 قانون مجازات اسلامی:

کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می‌شود.


ماده 257 قانون مجازات اسلامی:

کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی‌شود.


ماده 221 قانون مجازات اسلامی:

زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره ۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌شود.

تبصره ۲- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.


ماده 233 قانون مجازات اسلامی:

لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دُبُر انسان مذکر است.

منابع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا