قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 263 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل دهم: رسیدگی به دلایل » مبحث ششم: رجوع به‌ کارشناس

تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس

در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.

هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.

تفسیر ماده 263 قانون آیین دادرسی مدنی

+ در نوشته حاوی نظر کارشناس باید خلاصه کاوش‌ها و تحقیقات انجام شده درج شود. همچنین در نوشته مزبور باید ارتباط بین عملیات انجام شده و نتیجه‌ای که از آن‌ها گرفته شده روشن بوده و حاصل «موضوعی» کاوش‌ها و تحقیقات و تصدیقات کارشناس، به شکل «نظر کارشناسی» در آن ارائه شود.

← در حقیقت کارشناس تنها می‌تواند جنبه «موضوعی» اقدامات خود را اعلام نماید و حق اظهارنظر نسبت به جنبه «حکمی» (قانونی) قضیه که وظیفه دادرسی است، ندارد.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج3، ش551، انتشارات دراک.

2. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج3، ش555، انتشارات دراک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا