قانون مدنی

ماده 264 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل ششم: در سقوط تعهدات

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

۱- به وسیله وفاء به عهد.

۲- به وسیله اقاله.

۳- به وسیله ابراء.

۴- به وسیله تبدیل تعهد.

۵- به وسیله تهاتر.

۶- به وسیله مالکیت مافی‌الذمه.

تفسیر ماده 264 قانون مدنی

+ تعهدات: جمع تعهد است و این کلمه در لغت به معنی تیمار داشتن و تازه کردن پیمان است و در اصطلاح حقوقی، تعهد به معنی عام عبارت از این است که شخصی به موجب قرارداد یا قانون، انجام امر یا خودداری از انجام امری را عهده‌دار شود.

به عبارت دیگر، تعهد یک رابطه حقوقی است که به موجب آن، شخصی می‌تواند انجام امری یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد. این رابطه حقوقی، گاهی از قرارداد ناشی می‌شود و گاهی قانون این رابطه را به طور مستقیم ایجاد می‌کند، بدون اینکه طرفین آن را خواسته باشند. مثلا در بیع، طرفین توافق می‌کنند که ثمن معامله پس از مدتی پرداخته شود. در اینصورت توافق طرفین سبب می‌شود که این تعهد برای مشتری به وجود آید.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 18، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 371، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

3. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج4، ش 698، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا