قانون مدنی

ماده 265 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل ششم: در سقوط تعهدات » مبحث اول: در وفای به عهد

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ می‌تواند استرداد کند.

تفسیر ماده 265 قانون مدنی

+ تبرع: بذل مال یا منفعت بدون هیچ چشم‌داشت


+ در صورتی که دهنده مال در دادگاه اقامه دعوی استرداد آنچه را که پرداخته است بنماید، دادگاه حکم به رد آن مال به دهنده خواهد داد مگر آنکه خوانده دعوی نماید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلا خواهان به او داشته است و آن را ثابت کند. در این صورت خواهان محکوم به بی حقی خواهد شد. صرف ادعاء از طرف خوانده کافی برای محکومیت خواهان نمی‌باشد، همچنانکه خوانده نمی‌تواند از خواهان بخواهد که ثابت نماید دینی قبلا وجود نداشته است زیرا عدم مطلق قابل اثبات نیست.[1]


+ در مورد پرداخت از طریق چک و سفته و برات رویه قضایی روشن است. در این گونه موارد رویه قضایی به صراحت دادن چک و سفته و برات را اماره وجود دین تلقی کرده و مدعی استرداد سند یا وجه را مکلف به اثبات دانسته است.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 371، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 258، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا