قانون مدنی

ماده 270 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل ششم: در سقوط تعهدات » مبحث اول: در وفای به عهد

اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تادیه نماید، دیگر نمی‌تواند به عنوان اینکه در حین تادیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد، مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.

تفسیر ماده 270 قانون مدنی

+ در صورتی که متعهد در مقام وفاء به عهد مالی را تادیه نماید و یا آن را انتقال دهد، دیگر نمی‌تواند به عنوان اینکه در حین انتقال مالک آن نبوده، استرداد آن را از متعهدله بخواهد زیرا دهنده مدعی است و دعوی او بدون دلیل پذیرفته نمی‌شود.

بر فرض که مدعی مزبور ثابت نماید مالی که داده متعلق به غیر است، او سمتی از طرف مالک برای استرداد آن ندارد. و صرف آنکه قبلا متصرف و دهنده مال بوده است، کافی برای استرداد آن نخواهد بود و متعهد له که مال غیر را تصرف نموده طبق ذیل ماده 308 قانون مدنی ضامن می‌باشد تا آن را به مالکش رد نماید.

مثلا دهنده باید ثابت نماید که مال را به عنوان عاریه، اجاره، ودیعه و امثال آن در دست داشته است همچنانی که می‌تواند وکالت در استرداد آن را از مالک ابراز دارد.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 378، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا