قانون مدنی

ماده 279 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل ششم: در سقوط تعهدات » مبحث اول: در وفای به عهد

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب‌ محسوب است نمی‌تواند بدهد.

تفسیر ماده 279 قانون مدنی

+ کلی عبارت از موضوعی است غیر مشخص که بر افراد متعدد صدق می‌کند. مانند یک تن گندم، یک هزار عدد لامپ 100 واتی اسرام، یک هزار متر لوله چدنی نمره 4 ساخت کارخانه معین. در صورتی که موضوع تعهد کلی باشد، متعهد ملزم نیست فردی را تسلیم کند که از افراد اعلی و یا ممتاز باشد. همچنان که نمی‌تواند فردی را که ناقص و یا معیوب باشد، در مقام ایفای تعهد به متعهد له بدهد. بنابراین، با تسلیم فرد معمولی و متعارف که سالم و بدون عیب و نقص باشد، تعهد او ساقط می‌گردد.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ش 21، تهران، انتشارات مجد، چاپ شانزدهم، 1401.

2. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 269، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 376، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا