قانون مدنی

ماده 288 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل ششم: در سقوط تعهدات » مبحث دوم: در اقاله

اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد‌ شده است مستحق خواهد بود.

تفسیر ماده 288 قانون مدنی

+ قابل ذکر است که ماده 287 قانون مدنی ناظر به نمائات و منافع طبیعی است که نتیجه کار و فعالیت انسان نمی‌باشد؛ اما اگر در نتیجه کار متصرف، افزایش قیمت در فاصله بین عقد و اقاله در مورد معامله حاصل شده باشد، چنانکه مشتری خانه را تعمیر یا نقاشی کند، یا کتاب را صحافی نماید، افزایش قیمتی که در اثر عمل او حاصل شده است متعلق به او خواهد بود.[1]


+ یعنی می‌تواند برای اضافه قیمتی که در نتیجه تصرف او ایجاد شده است به مالک بعد از اقاله رجوع کند و پرداخت تفاوت قیمت را از وی بخواهد؛ زیرا مالک بعد از عقد در مال خود تصرفاتی کرده که مجاز و افزاینده ارزش مال بوده است و عمل او محترم است، پس باید تفاوت قیمتی که حاصل شده است به وی پرداخت گردد.[1]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 275، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا