قانون مدنی

ماده 293 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل ششم: در سقوط تعهدات » مبحث چهارم: در تبدیل تعهد

در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت، مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

تفسیر ماده 293 قانون مدنی

+ در تبدیل تعهد چون تعهد سابق از بین می‌رود و ساقط می‌شود، تضمینات تعهد مزبور که جنبه تبعی و فرعی نسبت به آن دارد نیز از بین می‌رود و به تعهد لاحق که حادث می‌شود تعلق نخواهد گرفت زیرا فرع در وجود و بقاء تابع اصل خود می‌باشد. مثلا هرگاه تعهد سابق رهن و یا ضامن به طور تضامنی و یا با حق تقدم داشته است تعهد جدید فاقد آن مزایا خواهد بود زیرا آنها از توابع تعهد سابق بوده و به تبع آن ساقط شده اند.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 400، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 286، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

3. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 287، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

4. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م293، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا