قانون مدنی

ماده 300 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل ششم: در سقوط تعهدات » مبحث ششم: مالکیت مافی‌الذمه‌

اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود؛ مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین او‌ نسبت به سهم‌الارث ساقط می‌شود.

تفسیر ماده 300 قانون مدنی

+ مافی‌ الذمه: دینی که بر عهده کسی می‌باشد.


+ مالیکت مافی الذمه عبارت است از اجتماع وصف داین و مدیون ناشی از یک رابطه حقوقی قراردادی یا خارج از قرارداد در یک شخص.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 294، تهران، انتشارات میزان.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 408، تهران، انتشارات اسلامیه.

3. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م300، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا