قانون مدنی

ماده 309 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب دوم: در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود » فصل دوم: در ضمان قهری » مبحث اول: در غصب

هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود، بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند، غاصب محسوب نمی‌شود لیکن ‌در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

تفسیر ماده 309 قانون مدنی

+ یکی از شرایط تحقق غصب، مسلط شدن بر مال غیر می‌باشد که لازمه آن تصرف در آن است خواه آن مال منقول باشد یا غیر منقول.[1]


+ برای تحقق غصب استیلاء، یعنی تسلط بر حق دیگری لازم است و شخص باید مال دیگری را به طور مادی و عملی تصرف کند و تصرف حقوقی مانند فروش مال دیگری برای تحقق غصب کافی نیست.[2]


+ مثلا اگر کسی با ارعاب و تهدید یا با بستن راه، مانع تصرفات مالک در ملک خود گردد، بی‌آنکه ملک را از تصرف او خارج کند، عمل او را نمی‌توان غصب نامید، بلکه این عمل مزاحمت نامیده می‌شود و مالک می‌تواند از مقامات صالحه تقاضای رفع مزاحمت نماید و در صورتی که از این راه زیانی به او وارد شده باشد، می‌تواند مطالبه خسارت کند.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 423، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. صفایی، سید حسین، مسئولیت مدنی، ش 13، تهران، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا