قانون مدنی

ماده 324 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب دوم: در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود » فصل دوم: در ضمان قهری » مبحث اول: در غصب

در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

تفسیر ماده 324 قانون مدنی

+ منظور از عبارت “مقررات فوق”، مقررات مذکور در مواد 317 و 318 و 320 قانون مدنی می‌باشد.[1]


+ مشتری عالم به غصب برای همه آنچه بابت عوض مال و خسارت به مالک داده است نمی‌تواند به بایع رجوع کند؛ لیکن نسبت به مقدار ثمن حق رجوع به بایع را دارد؛ یعنی می تواند ثمن معامله را از فروشنده پس بگیرد.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 447، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. صفایی، سید حسین، مسئولیت مدنی، ش 28، تهران، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا