قانون مجازات اسلامی

ماده 333 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی » کتاب سوم: قصاص » بخش اول: مواد عمومی » فصل چهارم: راه‌های اثبات جنایت

حکم اثبات لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد و اقامه قسام علیه آنان

اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همینگونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می‌شود و قاضی از آنان میخواهد که بر برائت خود سوگند بخورند.

اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود.

اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود.

اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌گردد.

« ماده 334 قانون مجازات اسلامی ماده 332 قانون مجازات اسلامی »

تفسیر ماده 333 قانون مجازات اسلامی

+ در صورتی که مرتکب تعیین نشود و لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد، به قوت خود باقی می‌ماند. به موجب قانون و به رغم مردد بودن لوث، اقامه قسامه علیه آنان با وجود عدم امکان تعیین مرتکب باز هم به شکل مردد، اجازه داده شده است. در این وضعیت هم علم اجمالی وجود ندارد ولی قاضی ظن به ارتکاب جنایت از سوی یکی از آن‌ها بدون تعیین مرتکب دارد.

به موجب قانون، اقامه قسامه بلامانع است ولی با قید مردد بودن ارتکاب جنایت توسط یکی از آن‌ها نتیجه قهری این وضعیت نیز عدم امکان مجازات احد از متهمان است. با این حال و به دلیل ارتکاب جنایت از سوی یکی یا چند نفر به شکل مردد و به رغم‌ عدم امکان مجازات آنان، قاضی از آنان می‌خواهد که به دلیل مردد بودن قسامه، بر بی‌گناهی خود سوگند یاد کنند.

چنانچه بر برائت خود سوگند یا نمایند، اگر جنایت ارتکابی قتل باشد، دیه از بیت المال و در غیر قتل، دیه به طور مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. چنانچه متهمان از سوگند امتناع نمایند، دیه بر آن‌ها به صورت مساوی ثابت است.[1]

منابع

1. آقایی‌نیا، حسین، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، ص222، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا