قانون مجازات اسلامی

ماده 335 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی » کتاب سوم: قصاص » بخش اول: مواد عمومی » فصل چهارم: راه‌های اثبات جنایت

ثبوت جنایت با قسامه به مقدار ادعا

چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعای مدعی، در موردی که لوث حاصل شده است اثبات می‌شود مانند آنکه ولی‌دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است.

اگر ولی‌دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص شوندگان بپردازد.

تبصره- رجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر اینکه از ابتدا، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده‌اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند.

« ماده 336 قانون مجازات اسلامی ماده 334 قانون مجازات اسلامی »

تفسیر ماده 335 قانون مجازات اسلامی

+ چنانچه شاکی علیه افراد بیشتری از آنچه که لوث حاصل شده مدعی است؛ مانند آنکه لوث علیه دو نفر باشد، اما ولی‌دم ادعای مشارکت سه نفر در قتل عمدی مردی را داشته باشد. اثبات جنایت با قسامه منحصر به مقداری است که موضوع لوث قرار گرفته و امکان قصاص هر سه نفر وجود ندارد.

در این مورد با ادعای ولی‌دمی مواجه هستیم که اقرار به مشارکت هر سه نفر کرده است، بنابراین، اگر بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به هر یک از قصاص شوندگان که یک سوم گناهکار و دو سوم بی‌گناه بوده اند، دو سوم دیه بپردازد.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. آقایی‌نیا، حسین، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، ص227، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا