قانون مدنی

ماده 338 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث اول: در احکام بیع

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

تفسیر ماده 338 قانون مدنی

+ بیع در لغت به معنی فروش است.[1]


+ در قانون مدنی ایران بیع عبارت از عقدی است که به وسیله آن یکی از طرفین که بایع نامیده می‌شود عین مالی را در مقابل مال دیگری به طرف خود که مشتری نامیده می‌شود به قصد بیع تملیک می‌نماید.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 484، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 491، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

3. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 4، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سی‌ام، 1400.

4. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 5، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سی‌ام، 1400.

5. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 8، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سی‌ام، 1400.

6. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 24، تهران، انتشارات گنج دانش.

7. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 2، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سی‌ام، 1400.

8. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 513، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

9. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م338، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا