قانون مدنی

ماده 339 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث اول: در احکام بیع

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.

‌ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

تفسیر ماده 339 قانون مدنی

+ منظور از ایجاب و قبول الفاظ و عبارتی است که به وسیله متعاملین اداء می‌شود و اراده حقیقی خود را در انعقاد بیع اعلام می‌دارند.[1]


+ پیشنهاد «معامله» با ایجاب و پذیرفتن آن با «قبول» تحقق می‌یابد.[2]


+ ضرروتی ندارد که وسیله بیان اراده لفظ باشد. قانون مدنی، پذیرفته است که بیع به داد و ستد انجام شود. بنابراین، در مواردی که قیمت کالایی معین است و خریدار از اوصاف مبیع اطلاع دارد، ممکن است بدون هیچ گفتگویی مبیع با پول مبادله شود: مانند فروش سیگار و کبریت. بیعی را که به داد و ستد انجام می‌شود در اصطلاح «معاطات» می‌گویند.[3]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 489، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 33، تهران، انتشارات گنج دانش.

3. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 34، تهران، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا