قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب دوم: وکالت در دعاوی

تنظیم وکالت‌نامه‌

وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالت‌نامه تایید کند که وکالتنامه را موکل شخصا در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است.

در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مامور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

تبصره- در صورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

تفسیر ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی

+ اثبات وکالت:

وکالت وکیل از موکل باید در نظر دادگاه محرز باشد. با توجه به اینکه وکالت در دادگاه و یا خارج از آن داده شود، متفاوت است.

۱) وکالت در دادگاه

وکالت ممکن است در جلسه دادرسی داده شود؛ در این صورت مراتب در صورت جلسه قید و به امضای موکل می‌رسد.

قانونگذار، در اینجا، امضای موکل را کافی و امضای وکیل را غیرلازم دانسته، اما با انجام عملی مورد یا موارد وکالت داده شده از طرف وکیل که مستلزم امضای وی زیر برگ‌های مربوط می‌باشد، توافق طرفین احراز می‌شود.

در هر حال، تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است (ماده ۶۵۷ قانون مدنی) و اگر وکیل بدون اعلام قبولی وکالت مفاد آن را اجرا کند، این اقدام حاوی قبول نیز هست، مشروط بر اینکه از وکالت آگاه باشد.

۲) وکالت خارج از دادگاه

وکالت خارج از دادگاه ممکن است به موجب موارد زیر باشد:

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج1، ش541تا549، انتشارات دراک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا