قانون مدنی

ماده 340 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث اول: در احکام بیع

در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

تفسیر ماده 340 قانون مدنی

+ الفاظ و عبارت باید صریح در معنی بیع باشد تا معلوم شود طرفین قصد انشاء معامله دیگری ننموده‌اند.[1]


+ باید دانست که این صراحت را باید عرف معین کند. برای مثال، اگر روزی لازم بود که در خرید و فروش لفظ «بیع» به کار رود، امروز این ضرورت احساس نمی‌شود و نمی‌توان ادعا کرد که، اگر فروشنده‌ای در مقام فروش مالی گفت «انتقال دادم»، بیع واقع نشده است. دادرس باید به اراده واقعی و خواست‌های دو طرف بیش از معانی الفاظ توجه داشت.[2]


+ پس باید پذیرفت که واژه «صریح» در ماده 340 قانون مدنی به معنی قاطع و روشن است و نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که با قبول ضمنی پیشنهاد فروش (مانند فروختن مالی که همراه با ایجاب برای خریدار فرستاده شده است)، بیع واقع نمی‌شود و نیاز به بیان صریح دارد.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 489، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 35، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سی‌ام، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا