قانون مدنی

ماده 345 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث دوم: در طرفین معامله

هر یک از بایع و مشتری باید، علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

تفسیر ماده 345 قانون مدنی

+ ماده مزبور دارای دو قسمت است:

1) اهلیت قانونی برای معامله: طرفین هر معامله باید دارای اهلیت قانونی یعنی عاقل، بالغ و رشید باشند.

2) اهلیت تصرف: منظور ماده 345 قانون مدنی از اهلیت تصرف در مبیع آن است که بایع بتواند مبیع را انتقال دهد و از تصرف در آن قانونا ممنوع نباشد، مانند مالی که در اثر بازداشت اجرائی یا تامینی متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته و یا اموال ورشکسته که متعلق حق طلبکاران است.[1]


+ اختیار تصرف در موردی هم که شخص به نمایندگی دست به معامله می‌زند مطرح است؛ بیع فضولی نافذ نیست و همچنین است بیع وکیلی که خارج از حدود اختیار یا برخلاف غبطه موکل اقدام می‌کند.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 491، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 324، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا