قانون مدنی

ماده 346 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث دوم: در طرفین معامله

عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

تفسیر ماده 346 قانون مدنی

+ برای توضیحات بیشتر به شرح مواد 202 تا 209 قانون مدنی نکاه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا