قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب دوم: وکالت در دعاوی

حدود اختیارات وکیل راجع به دادرسی

وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده باشد، یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود:

۱ – وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.

۲ – وکالت در مصالحه و سازش.

۳ – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

۴ – وکالت در تعیین جاعل.

۵ – وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.

۶ – وکالت در توکیل.

۷ – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

۸ – وکالت در دعوای خسارت.

۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

۱۰ – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

۱۱ – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

۱۲ – وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.

۱۳ – وکالت در ادعای اعسار.

۱۴ – وکالت در قبول یا رد سوگند.

تبصره ۱- اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲- سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشند.

تفسیر ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی

+ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حدود اختیارات وکیل را بیان می‌کند.


+ در صورتی که وکیل در اجرای امر وکالت موجب ضرر موکل شود، مسئولیت او مبنی بر جبران خسارت براساس مقررات عام مسئولیت مدنی تعیین می‌شود.[1]


+ لعان: لعان عبارت است از نفرین مخصوص میان زن و شوهر، اثر لعان یا نفی حد است یا نفی فرزند.

لعان در دو مورد مشروع است:

۱) جایی که شوهر به همسر خود نسبت زنا می‌دهد.

۲) در مواردی که فرزندی را که در بستر زناشویی او متولد شده است، از خود نفی کرده و بگوید که این بچه متعلق به من نیست، در حالی که ممکن است از او باشد.[1]


+ ایلاء: ایلاء به معنای سوگند بر ترک وطی همسر دائمی است (همسری که مدخول بها باشد)؛ اعم از آنکه قسم یاد کند بر اینکه تا ابد یا مدتی بیش از چهارماه او را وطی نکند و منظور وی از این سوگند، آسیب رساندن به همسر خود باشد.[1]


 

ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی:

وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.

منابع

1. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م35، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا