قانون مدنی

ماده 369 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث چهارم: در آثار بیع » فقره دوم: در تسلیم

تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.

تفسیر ماده 369 قانون مدنی

+ فروشنده باید مبیع را چنان در اختیار مشتری قرار دهد که او بتواند، به گونه‌ای که می‌خواهد و معهود بین دو طرف است، از آن استفاده کند. بنابراین، فروشنده باید اطلاعات لازم برای بهره برداری از مبیع را در اختیار خریدار قرار دهد و پیش از آن تسلیم کامل نشده است. برای مثال، اگر ماشین حساب خاصی فروخته و تسلیم شود ولی کارخانه فروشنده اطلاعات لازم برای به کار بردن ماشین را به اختیار ندهد و نتوان بدون آن اطلاعات از ماشین بهره برداری کرد، نمی‌توان گفت که مبیع تسلیم شده است. بنابراین، اگر فروشنده به تعهد خود در این باب عمل نکند و در نتیجه خسارتی به بار آید، مسئول جبران همه آن‌ها است.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 86، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سی‌ام، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا