قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری » بخش دوم: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی » فصل دوم: ضابطان دادگستری و تکالیف آن

تکلیف پذیرش همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی

ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند.

شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود.

ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.

ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفریماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری

تفسیر ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری

نکته 1- برخلاف دعاوی حقوقی که ارائه دادخواست به صورت چاپی الزامی است، در امور کیفری، طرح شکایت می‌تواند به صورت شفاهی نیز انجام شود. تنها استثنای این قاعده، درخواست تجدید نظر و فرجام خواهی است که صرفاً باید به صورت کتبی ارائه شود.

در صورتی که شکایت کتبی باشد، نیازی به استفاده از اوراق چاپی مخصوص وجود ندارد و می‌توان آن را بر روی کاغذ معمولی نیز تنظیم کرد. (طبق تبصره ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری)


 

ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری:

دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‏ شود.


ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفری:

تجدید نظر‏خواهی یا فرجام‌خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رای با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد ….

منابع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا