قانون مدنی

ماده 378 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث چهارم: در آثار بیع » فقره دوم: در تسلیم

اگر بایع، قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت، مگر به موجب فسخ، در مورد خیار.

تفسیر ماده 378 قانون مدنی

+ در صورتی که یکی از متبایعین از حق حبس خود استفاده ننماید و مبیع یا ثمن را به طرف دیگر بدهد دیگر نمی‌تواند استرداد آن را بخواهد تا از حق حبس استفاده کند زیرا با تسلیم مورد تعهد، حق حبس ساقط می‌شود. بنابراین هرگاه به نحوی از انحاء به غیر از تسلیم، مال مورد تعهد به تصرف متعهدله در آید حق حبس متعهد ساقط نمی‌گردد و می‌تواند استرداد آن را بخواهد.

بنابراین چنانچه به حیله یا اکراه مبیع به تصرف مشتری درآید بایع می‌تواند برای استفاده از حق حبس استرداد آن را از مشتری بخواهد.[1]

+ نظر مخالف (دکتر کاتوزیان): به نظر می رسد که اشتباه نیز اثر ساقط کننده تادیه را از بین ببرد. به ویژه، اگر مبنای سقوط حق حبس انصراف ارادی از آن باشد، بی‌گمان اشتباه در نفوذ این عمل حقوقی موثر است. پس، اگر خریدار چکی برای پرداخت ثمن به فروشنده بدهد و او نیز بدین‌گمان که مبلغ آن وصول می‌شود مبیع را تسلیم کند، در حالی که چک از آغاز محل نداشته است، چنین اجرایی حق حبس را از بین نمی‌برد.[3]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 528، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 529، تهران، انتشارات اسلامیه.

3. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ش 246، تهران، انتشارات گنج دانش.

4. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج4، ش 750، تهران، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا