قانون مدنی

ماده 379 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث چهارم: در آثار بیع » فقره دوم: در تسلیم

اگر مشتری مُلتَزِم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند، بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع مُلتَزِم شده‌ باشد که برای دَرَکِ مَبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند، مشتری حق فسخ دارد.

تفسیر ماده 379 قانون مدنی

+ دَرَکِ مَبیع: ضرر و زیان ناشی از مبیع


+ مثلا هرگاه بیع نسیه باشد و بایع در اثر عدم اعتماد به مشتری او را متعهد نماید که ضامن بدهد و یا مالی را نزد بایع رهن گذارد و مشتری عمل به شرط نکند، بایع می‌تواند بیع را فسخ بنماید زیرا دادن ضامن و رهن به طور مطلق از جمله شروط فعلی است که دیگری نمی‌تواند از طرف او واقع سازد هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد، مشروط له به غیر از فسخ طریق دیگری برای جبران خسارات خود نخواهد داشت (ماده 239 قانون مدنی) و همچنین است هرگاه بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند، مشتری حق فسخ دارد.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 529، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا