قانون مدنی

ماده 380 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث چهارم: در آثار بیع » فقره دوم: در تسلیم

در صورتی که مشتری مُفَلَّس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌ می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.

تفسیر ماده 380 قانون مدنی

+ مفلس: مُفلِس (از مصدر افلاس) کسی است که بی‌چیز بوده و توانایی پرداخت دیون خود را نداشته باشد. این شخص در صورتی مُفَلَّس (از مصدر تفلیس) نامیده می‌شود که این وضع در وی به حکم دادگاه احراز شده و دادگاه او را از تصرف در اموالش منع کرده باشد.[1]


+ ماده 380 قانون مدنی خیار تفلیس را در مورد بیع بیان کرده است.[2]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 323، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

2. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 324، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 599، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

4. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م380، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا