قانون مدنی

ماده 389 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث چهارم: در آثار بیع » فقره دوم: در تسلیم

اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.

تفسیر ماده 389 قانون مدنی

+ در صورتی که مبیع به وسیله عمل مشتری تلف شود اگر چه نداند که در مبیع متعلق به خود تصرف می‌نماید، قبض فعلی محسوب است زیرا در قبض عین خارجی اجازه بایع شرط نیست همچنان که هرگاه قبلا در تصرف مشتری بوده قبض لازم ندارد.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 532، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا