قانون مدنی

ماده 395 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث چهارم: در آثار بیع » فقره چهارم: در تأدیه ثمن

اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند، بایع حق خواهد داشت که، بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از‌ حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.

تفسیر ماده 395 قانون مدنی

+ تاخیر در پرداخت ثمن، در صورتی سبب خیار فسخ می‌شود که شرایط ایجاد خیار تاخیر ثمن محقق شود. بنابراین، هرگاه ثمن موجل باشد، بایع خیار فسخ ندراد. در این صورت، بایع می‌تواند اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد که یکی از گزیده‌های پیش‌بینی شده در ماده 395 قانون مدنی است. اصل لزوم قراردادها (ماده 219 قانون مدنی) نیز این نتیجه را تایید می‌کند.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 346، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا